JOSEF BEDNARIK (1964) – SCHWING SCHWEET für zwei Oboen und Englischhorn (1996)

01. FOX (für Marthe)
02. TANGO (für Thomas)
03. RUMBA (für Harald)
04. RAG (für Erich)
05. WALZER (für Helmut)
06. FUGE (für Dietmar)

(Published by Karthause-Schmülling Musikverlag 1996)

RICARD LAMOTE DE GRIGNON (1899 – 1962) – MINIATURES per a petits conjunts d´instruments de vent (1943-1944 )

07. I. Moderato pomposo
08. II. Lento
09. III. Moderato cantabile
10. IV. Allegretto mosso

(Published by Clivis Publications 1998)

GRAHAM POWNING (1949 – 2020) – TRIO No. 3 for two oboes and cor anglais (1973)

11. I. Allegro
12. II. Lento a tranquillo
13. III. Allegro barbaro

(Published by Phylloscopus Publications 1996) 

DARIO ARGENTESI (1985) – GRANDFATHER‘S CLOCK VARIATIONS for double reed trio (2021)
based upon the song „My grandfather‘s clock“ by Henry
Clay work 1876 to Vladislava Fabianová

14. Theme: Andante with Variations I. – XI.

(Dario Argentesi Creative Commons Attribution 4.0)

GRAHAM POWNING (1949 – 2020) – TRIO No. 4 for two oboes and cor anglais (1978)

15. I. Allegro con brio
16. II. Andante tranquillo
17. III. Vivace

(Published by Phylloscopus Publications 1999)

MILAN DUBOVSKÝ (1940 – 2020) – SLOVENSKÁ SUITA pre hobojové trio (2019)

18. I. Pochod
19. II. Ľudová pieseň
20. III. Preteky
21. IV. Melódia
22. V. Tanec

(Published by Dubovsky Music 2020)

MILAN DUBOVSKÝ bol slovenský hudobný skladateľ, hudobný režisér, klavirista a pedagóg. Kompozíciu študoval u Jána Cikkera. Je autorom opier, orchestrálnej, komornej hudby a inštruktívnej tvorby pre deti. Komponoval tiež hudbu pre film, televíziu, rozhlas a divadlo. Kompozíciu Slovenská suita autor skomponoval pre súbor Oboe Trio, ktorému dielo zároveň aj venoval.

MILAN DUBOVSKÝ was a Slovak composer, music director, pianist and music teacher. He studied compositions with Ján Cikker. He is the author of operas, orchestral and chamber music as well as instructional music for children. He is also known for his compositions for film, television, radio and theatre. The composition Slovenská Suita was composed and dedicated for the OBOE Trio.

GRAHAM POWNING bol austrálsky skladateľ, hobojista pôsobiaci v Australian Opera and Ballet orchestra a pedagóg. Je autorom viac ako 800 komorných kompozícií pre rôzne dychové nástroje, z toho je vyše 100 skladieb pre hobojové trio.

GRAHAM POWNING was an Australian composer, music teacher and oboist performing with the Australian Opera and Ballet Orchestra. He is the author of more than 800 chamber music compositions for various wind instruments, including over 100 compositions for oboe trio.

JOSEF BEDNARIK je rakúsky skladateľ a 1. hobojista pôsobiaci v Symphonie orchester der Volksoper Wien, venuje sa kompozícii orchestrálnej, filmovej ako aj komornej hudby a tiež piesňovej tvorbe.

JOSEF BEDNARIK is an Austrian composer and principal oboist with the Symphonieorchester der Volksoper Wien. His compositions range from orchestral and film music to chamber music and songs.

DARIO ARGENTESI je taliansky skladateľ, aranžér, klavirista, pedagóg, autor komornej a inštrumentálnej tvorby, hlavne pre dychové nástroje. Kompozíciu Grandfather‘s clock variations venoval hobojistke Vladislave Fabianovej a OBOE Triu.

DARIO ARGENTESI is an Italian composer, music arranger, pianist, teacher and author of chamber and instrumental music mainly for wind instruments. His composition Grandfather‘s Clock Variations is dedicated to the oboist Vladislava Fabianová and the OBOE Trio.

RICARD LAMOTE DE GRIGNON syn dirigenta a skladateľa Joana Lamote de Grignon, bol čelistom, skladateľom a dirigentom Orquesta Sinfónica de Girona a Banda Municipal de Barcelona. Ako skladateľ sa venoval koncertnej, symfonickej, opernej aj komornej tvorbe.

RICARD LAMOTE DE GRIGNON, son of the conductor and composer Joan Lamote de Grignon, was a cellist, composer and conductor of the Orquesta Sinfónica de Girona a Banda Municipal de Barcelona. He composed concertos, symphonies, operas and chamber music.

Trio

VLADISLAVA FABIANOVÁ pôsobí ako 1. sólo hobojistka orchestra Slovenského národného divadla v Bratislave. V rámci  komorného zoskupenia OBOE Trio zastáva post 1. hoboja. Je súčasťou dua hoboj a gitara Ex Animo. Venuje sa sólovej, komornej a orchestrálnej hre. V roku 2021 nahrala a vydala album skladieb pre sólový hoboj pod názvom OBOE SOLO.

VLADISLAVA FABIANOVÁ is principal solo oboist of the Orchestra of the Slovak National Theatre in Bratislava. She is principal oboe of the chamber ensemble OBOE Trio. She is also a member of the oboe and guitar duet Ex Animo. She plays solos as well as chamber and orchestral music. In 2021 she recorded and published an album of oboe solos titled OBOE SOLO.

JÚLIA CSÍZIKOVÁ pôsobí ako  2. hobojistka a sólová hráčka na anglický roh orchestra Slovenského národného divadla v Bratislave. V rámci komorného zoskupenia OBOE Trio zastáva post 2. hoboja. Venuje sa komornej a orchestrálnej hre a pedagogickej činnosti na Konzervatóriu v Bratislave.

JÚLIA CSÍZIKOVÁ is second oboe and solo English horn with the Orchestra of the Slovak National Theatre in Bratislava. She appears as second oboe with the chamber ensemble
OBOE Trio. She plays chamber and orchestral music and teaches at the Conservatory in Bratislava.

LADISLAV ROTH pôsobí ako sólový hráč na anglický roh v orchestri Slovenskej Filharmónie v Bratislave. V komornom zoskupení OBOE Trio hrá anglický roh. Venuje sa komornej a orchestrálnej hre.

LADISLAV ROTH is solo English horn with the Slovak Philharmonic Orchestra in Bratislava. He appears as English horn player with the chamber ensemble OBOE Trio. He plays chamber and orchestral music.

Gallery

Credits

1. hoboj: Vladislava Fabianová
2. hoboj: Júlia Csíziková
Anglický roh: Ladislav Roth

zvuková réžia: Rastislav Dubovský
nahraté v štúdiu: DUBOVSKY MUSIC

dizajn: Nanuq
fotografie: Adam Šišulák
vizáž a make-up: Soňa Petrovič Čutorová

výrobca: DUBOVSKY MUSIC s.r.o.
číslo nosiča: 2551-003-0

Všetky práva výrobcu a vlastníkov autorských práv k dielam sú vyhradené. Výroba kópií, prenajímanie,
použitie pre verejné produkcie, vysielanie, on-line šírenie sú bez ich súhlasu zakázané.

Venované
Milanovi Dubovskému
in memoriam...

Dedicated to the memory
of Milan Dubovský